Viện Hợp tác & Đào tạo Quốc tế

TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ CỦA VIỆN HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 1. Tên tiếng Việt: Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế
 2. Tên tiếng Anh: Institute for International Cooperation and Training  (IICT)
 3. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 02703960968
 5. Email: [email protected]

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN

 Viện HT&ĐTQT có 6 thành viên

 • Viện trưởng: Nguyễn Thanh Dũng
 • Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Thanh Tâm ( phụ trách HTQT khối các nước Châu Á)
 • Phó Viện trưởng: ThS. Lương Ngọc Bích ( phụ trách HTQT khối các nước Châu Âu)
 • Phó Viện trưởng: Ông. Nguyễn Duy Phong ( phụ trách liên kết các công ty nước ngoài)
 • Chuyên viên: Huỳnh Thị Thảo Nguyên

CHỨC NĂNG

Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế (gọi tắt là Viện HT&ĐTQT) là đơn vị trực thuộc các nhà cái uy tín expert (gọi tắt là Trường ĐHCL) hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo các qui định và qui chế của Viện và được Trường ĐHCL thông qua với các chức năng sau:

 1. Làm đầu mối, tìm kiếm đối tác, có ý kiến đề xuất cho Ban Giám hiệu (BGH) trong công tác điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường.
 2. Thực hiện các công tác đối ngoại theo chỉ đạo của BGH.
 3. Tổng hợp và báo cáo tình hình công tác đối ngoại của Trường cho BGH.
 4. Tổ chức thực hiện các thủ tục, kế hoạch cho các đoàn đi công tác nước ngoài, đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại trường.
 5. Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học (Phòng QLKH) và các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế trong và ngoài nước.
 6. Phối hợp các đơn vị tổ chức công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý các lưu học sinh (LHS) nước ngoài đến học tập và làm việc tại trường.
 7. Thực hiện các đề án liên kết đào tạo quốc tế bậc cử nhân theo phương thức 2+2, 3+1 hoặc toàn thời gian tại Việt Nam, bậc thạc sĩ theo phương thức 1+1 hoặc toàn thời. gian tại Việt Nam nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.
 8. Phối hợp với các tổ chức giáo dục, trường đại học, cao đẳng nước ngoài tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn (< 12 tháng) nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ hoặc trình độ ngoại ngữ nói chung.
 9. Thực hiện dịch vụ tư vấn du học, mở các khóa đào tạo ngoại ngữ phục vụ tất cả các đối tượng trong nước Việt Nam và các đối tượng của các nước khác có nhu cầu đi tu nghiệp, du học ở nước ngoài hoặc tham gia các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Trường ĐHCL.

NHIỆM VỤ

 1. Làm đầu mối, tìm kiếm đối tác, có ý kiến đề xuất cho BGH trong công tác điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường
 • Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin từ các tổ chức nước ngoài, các tổ chức ở Việt Nam có yếu tố nước ngoài (trường đại học/phòng thí nghiệm, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, công ty, doanh nghiệp, v.v) và đề xuất BGH về việc hợp tác, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường triển khai hoạt động hợp tác.
 • Liên hệ với các cơ quan trong nước về công tác đối ngoại các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương để thực hiện thủ tục xin phép và quản lý người nước ngoài đến thăm, làm việc và học tập tại trường theo đúng quy định của nhà nước.
 • Tổ chức và điều phối các hoạt động hợp tác, trao đổi, tài trợ giữa các tổ chức với Trường ĐHCL.
 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế định kỳ, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho Ban Giám hiệu, các cơ quan, ban ngành các cấp. (theo yêu cầu)
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược hợp tác quốc tế trình BGH phê duyệt theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của BGH và các cơ quan, ban ngành các cấp.
 • Là đầu mối tổng hợp, báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế định kỳ theo quy định của trường ĐHCL.
 1. Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách Quốc tế
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn khách Quốc tế theo quy định hiện hành của nhà nước. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế.
 • Tham gia hoặc chủ trì các buổi đón tiếp khách Quốc tế theo sự phân công và chỉ đạo của BGH.
 • Đàm phán, trao đổi với các đối tác nước ngoài để thống nhất nội dung các văn bản hợp tác theo sự phân công và chỉ đạo của BGH.
 • Tổ chức lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa trường ĐHCL với các đối tác nước ngoài.
 • Lưu trữ tài liệu và thông tin liên quan đến các buổi làm việc với đối tác nước ngoài.
 1. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế
 • Phối hợp các đơn vị công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế thuộc các chương trình, dự án, mạng lưới mà Viện HT&ĐTQT làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của
 • Tiếp nhận, tổng hợp và lưu trữ thông tin, báo cáo của các đơn vị chuyên ngành về các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế.
 1. Phối hợp xây dựng và triển khai các dự án, đề tài Nghiên cứu Khoa học quốc tế
 • Là đầu mối xây dựng các dự án, đề tài NCKH quốc tế với các đối tác nước ngoài.
 • Tham gia công tác quản lý, điều hành dự án, đề tài NCKH quốc tế theo sự chỉ đạo của BGH.
 • Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các khoa, phòng, ban, trung tâm và các viện trong quá trình thực hiện đề tài và theo dõi thông tin thực hiện đề tài NCKH dự án quốc tế…
 • Tiếp nhận, tổng hợp và lưu trữ thông tin, báo cáo của các đơn vị chuyên ngành về các dự án Quốc tế.
 1. Phối hợp các đơn vị tổ chức công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý các LHS nước ngoài đến học tập và làm việc tại trường ĐHCL.
 • Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và các đơn vị có liên quan xây dựng các chính sách, chế độ hỗ trợ LHS và triển khai công tác tuyển sinh LHS vào nhập học theo từng năm học.
 • Tiếp nhận hồ sơ LHS nước ngoài diện tự túc hoặc theo các hiệp định, thỏa thuận với các nước, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế.
 • Bàn giao hồ sơ hoàn chỉnh của LHS cho Trung tâm tuyển sinh thực hiện thủ tục tiếp nhận của Trường.
 • Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận đào tạo và phối hợp các Khoa, Phòng, Ban, Viện có liên quan để quản lý sinh hoạt và học tập của LHS.
 • Lập hồ sơ, danh sách LHS diện hiệp định và diện tự túc theo các hợp đồng đào tạo đã ký kết để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các việc liên quan đến tiếp nhận LHS .
 • Phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến LHS theo chức năng và nhiệm vụ được giao.
 • Báo cáo kết quả tuyển sinh và kết quả học tập, rèn luyện của LHS theo quy định của Bộ GD& ĐT.
 1. Thực hiện các đề án liên kết đào tạo quốc tế bậc cử nhân ( 2+2, 3+1) hoặc toàn thời gian tại Việt Nam, bậc thạc sĩ (1+1) hoặc toàn thời gian tại Việt Nam.
 • Phối hợp các đối tác nước ngoài lập đề án xin phép liên kết đào tạo bậc cử nhân

( 2+2, 3+1) hoặc toàn thời gian tại Việt Nam, bậc thạc sĩ (1+1) hoặc toàn thời gian tại Việt Nam

 • Tổ chức đào tạo các chương trình chất lượng cao.
 • Quản lý các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài đã được phê duyệt và đưa vào hoạt động;
 1. Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn (< 12 tháng) nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.
 • Phối hợp các đối tác nước ngoài lập các chương trình đào tạo của nước ngoài, xây dựng các chương trình đào tạo từ các khóa ngắn hạn, tiếng Anh, dự bị, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;
 • Triển khai và quản lý các chương trình phối hợp với đối tác nước ngoài đào tạo ngắn hạn .
 1. Thực hiện dịch vụ tư vấn du học, mở các khóa đào tạo ngoại ngữ phục vụ tất cả các đối tượng trong nước Việt Nam và các đối tượng của các nước khác có nhu cầu đi tu nghiệp, du học ở nước ngoài hoặc tham gia các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Trường ĐHCL.
 • Phối hợp với các đối tác nước ngoài tư vấn du học cho các đối tượng có nhu cầu.
 • Tiếp nhận và phối hợp với đối tác nước ngoài thực hiện các thủ tục cho người có nguyện vọng du học.

 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ NỔI BẬT NĂM 2019

Hợp tác với công ty Ssangyoung, Hàn Quốc xây dựng nhà máy điên năng lương mặt trời

 

Hợp tác với tập đoàn LOSOCE, Thụy Sĩ

 

Đón tiếp Đại Sứ Phần Lan thăm và làm việc với Trường

 

Hợp tác với Tâp đoàn Razzler xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

 

Tham gia TechDemo Gia Lai 2019

 

Đoạt giải ba Cuộc thi hùng biện băng tiếng Việt cho Du học sinh Lào