Trung tâm Đào tạo Từ xa

     Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông như hiện nay, ứng dụng E-Learning vào đào tạo là xu thế phát triển của nền giáo dục hiện nay nhất là đối với giáo dục từ xa. Đào tạo từ xa là giải pháp toàn cầu, là phương thức giáo dục có triển vọng nhất của thế kỷ 21, hỗ trợ việc xã hội học tập, là công cụ để học tập suốt đời của người tham gia học tập. Phương pháp học dựa trên công nghệ ICT (Information & Communication Technologies) đang làm thay đổi ngành giáo dục từ việc tổ chức, quản lý đào tạo đến xây dựng bài giảng, hỗ trợ người học. Người học có thể học tập chủ động về thời gian, về nội dung, khối lượng kiến thức, cách thức tiếp nhận kiến thức sao cho phù hợp với bản thân mỗi người học mà không phải đến trường lớp; nội dung học tập phong phú đa dạng, dễ dàng cập nhật giúp người học có thể tiếp cận được những tri thức mới; cho phép người học học hỏi lẫn nhau; tiết kiệm chi phí, thời gian của người học và người dạy.

     Năm 2020 các nhà cái uy tín expert đã ra Quyết định thành lập Trung tâm đào tạo từ xa trực thuộc Trường. Nhiệm vụ của Trung tâm là phát triển và mở rộng hoạt động đào tạo của Trường ngày càng chuyên nghiệp, giúp người học có hình thức học tập linh hoạt phù hợp với điều kiện, thời gian cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương và nhu cầu xã hội.

  Sơ đồ tổ chức Trung tâm đào tạo từ xa các nhà cái uy tín expert


STT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 ThS. Lê Nhựt Trường Giám đốc [email protected]
2 ThS. Nguyễn Hữu Phon Phó Giám đốc [email protected]
3 ThS. Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc [email protected]
4 ThS. Phạm Thanh Phong Chuyên viên [email protected]
5 ThS. Trần Lam Quyên Chuyên viên [email protected]

 Nhân sự Trung tâm đào tạo từ xa

  Từ trái sang, Cô Quyên, Thầy Phon, Thầy Trường, Thầy Trung, Thầy Phong

GIÁ TRỊ BẰNG CẤP

     Học theo chương trình đào tạo từ xa của các nhà cái uy tín expert , học viên có thể học tại nhà, mọi lúc mọi nơi mà không cần đến cơ sở đào tạo, chỉ cần có thiết bị Điện thoại di động hoặc máy vi tính có kết nối mạng. Học viên học trực tuyến (online), tương tác với những giảng viên có trình độ chuyên môn cao và đảm bảo được chất lượng đào tạo. Khi hoàn thành các tín chỉ, học viên được cấp bằng đại học (không ghi hệ đào tạo) có giá trị trong và ngoài nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

Hình 3: Cán bộ kỹ thuật và Giảng viên chuẩn bị thiết bị trước khi dạy và học online

 Giảng viên dạy trực tuyến trên màn hình tương tác có hỗ trợ cảm ứng

 Giảng viên dạy trực tuyến trên màn hình laptop

Hình 6: Sinh viên học online trên thiết bị laptop và điện thoại di động

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – các nhà cái uy tín expert

Tên Tiếng Anh: DISTANCE TRAINING CENTER

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Email: [email protected]

SĐT: 02703.960.161

Nguồn: TT Đào tạo Từ xa