Phòng Quản lý Khoa học

 1. Tên Tiếng Việt: Phòng Quản lý Khoa học
 2. Tên Tiếng Anh: Department of Research Management
 3. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 02703 960 967
 5. Email: [email protected]

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG

TT Họ và tên
1 TS. Trần Văn Thận

Trưởng phòng

2 ThS. Nguyễn Thị Kim Cương

Trợ lý Trưởng phòng

3 KS. Nguyễn Ngọc Quí

Chuyên viên

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Tìm kiếm, xây dựng, quản lý các dự án trong và ngoài nước.

NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ và chủ trì phối hợp với các Khoa lập kế hoạch NCKH.
 2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch NCKH.
 3. Căn cứ vào ngân sách NCKH, đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai hoạt động khoa học công nghệ hàng năm cho các đơn vị.
 4. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn NCKH, triển khai công nghệ.
 5. Theo dõi và kiểm tra kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực NCKH.
 6. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác NCKH.
 7. Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
 8. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.
 9. Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

 1. TRƯỞNG PHÒNG – TS. TRẦN VĂN THẬN

Trưởng phòng được Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm và bãi nhiệm.

Trưởng phòng là người có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý.

Trưởng phòng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Trưởng phòng là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu sự giám sát của Ban Giám hiệu và Hội đồng Quản trị nhà trường.
 • Là người chịu trách nhiệm trước nhà trường về hiệu quả hoạt động của phòng.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược hoạt động khoa học và công tác phối hợp giữa trường với các cơ quan, đơn vị khác về khoa học công nghệ với trường.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của phòng.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển, các vấn đề liên quan đến việc xây dựng đội ngũ nhân sự và đảm bảo chất lượng làm việc của phòng để trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các công việc liên quan đến phòng.
 • Kiến nghị Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị nhà trường trong việc cơ cấu nhân sự, quy chế quản lý nội bộ của phòng.
 • Giám sát và đánh giá năng lực làm việc của chuyên viên phòng, đề ra các biện pháp nhằm nâng cao năng lực làm việc và hiệu quả công việc của chuyên viên.
 1. TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG – Th NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

Trợ lý Trưởng phòng là người có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt.

Trợ lý Trưởng phòng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng.
 • Định kỳ vào đầu năm học, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN của trường trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
 • Định kỳ vào cuối năm học, báo cáo kết quả hoạt động KHCN của trường trình lãnh đạo phòng xem xét, báo cáo đến Ban Giám hiệu.
 • Trực tiếp quản lý hồ sơ, tiến độ, kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
 • Thực hiện báo cáo công tác kiểm định chất lượng giáo dục mảng KHCN của trường.
 • Định kỳ rà soát lại công việc, đề xuất Trưởng phòng các phương án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng.
 1. CHUYÊN VIÊN – NGUYỄN NGỌC QUÍ

Chuyên viên là người có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt.

Chuyên viên có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Quản lý văn bản chung, lưu trữ văn thư, các hồ sơ liên quan đến hoạt động của phòng.
 • Tham mưu lập kế hoạch, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.
 • Tham gia quản lý các phong trào, cuộc thi liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của CB-GV và SV. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh, thành tích của CB-GV và SV đạt thành tích khi tham gia các phong trào trình lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu.
 • Quản lý hoạt động mở mã ngành, xây dựng CTĐT, viết và xuất bản giáo trình.
 • Định kỳ rà soát lại công việc, đề xuất Trưởng phòng các phương án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng.

Hình ảnh hoạt động

Lãnh đạo Hội Cơ học Việt Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Cửu Long

ThS. Nguyễn Cao Đạt – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo “Một số giải pháp khoa học – công nghệ theo hướng phát triển bền vững”

Hội nghị quốc tế “Multiphysical Interaction and Environment – MINE 2015” tổ chức tại trường ĐH Cửu Long vào ngày 9-10/3/2015

TS.  Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu trưởng tặng quà cho các báo cáo viên tại hội thảoÁp dụng Địa chất công trình, Cơ học đất và Địa kỹ thuật trong xây dựng vì sự phát triển xanh”

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm gian hàng triển lãm của trường ĐH Cửu Long tại “Diễn đàn Công nghệ Nông nghiệp và Thủy sản Mekong 2018” tổ chức tại Cần Thơ

Sinh viên nhà trường đạt giải cao tại cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVI  do trường ĐH Cửu Long đăng cai tổ chức năm 2014

TS. Bùi Hữu Thuận báo cáo tại buổi Kiểm tra đánh giá định kỳ nhiệm vụ  KH&CN đề tài khoa học cấp nhà nước

Chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng trưng bày các thành tựu khoa học, công nghệ của nhà trường tại sự kiện Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ năm 2017 (Danang TechDemo 2017)

Sinh viên Tô Hiếu Hòa – sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ đạt Giải Nhì cá nhân lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ (không có giải Nhất lĩnh vực này),  tại giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học_ Eureka lần thứ 21 năm 2019 với đề tài dự thi là Máy thu gom và đánh tơi phân trùng quế. (GV hướng dẫn: ThS. Cao Văn Thi).

Khánh thành  nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất 0,98MW

Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại các nhà cái uy tín expert được Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận kỷ lục là công trình điện năng lượng mặt trời có công suất lớn nhất trong số 236 trường đại học trong cả nước

Sinh viên trường đạt Giải Nhất cá nhân tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Ngày 24/11/2019, tại Lễ Khai mạc Sự kiện Trình diễn và Kết nối cung cầu công nghệ năm 2019 (TechDemo 2019), các nhà cái uy tín expert là 1 trong 14 đơn vị, doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ tuyên dương vì có thành tích tiêu biểu trong công tác hợp tác, chuyển giao công nghệ 2019

Nguồn: Phòng quản lý Khoa học