Ngôn ngữ Anh

Đào tạo cử nhân Ngôn Ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại, Biên phiên dịch tiếng anh) có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, sức khỏe để có thể làm việc thực sự hiệu quả tại các công ty, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem tiếp nội dung