Khoa Ngoại ngữ

       I. GIỚI THIỆU

      1.Tên đầy đủ của đơn vị

      Tiếng Việt: KHOA NGOẠI NGỮ

      Tiếng Anh: FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES

     2. Địa chỉ và thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 3.03, Khu hành chính, Quốc lộ 1A, Long Hồ, Vĩnh Long.

      Điện thoại: 02703.826.945

      Email: [email protected]

      Website: //eidsmoe.com/khoa-ngoai-ngu-20200623258.html

     II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ KHOA

     1. Cơ cấu tổ chức

     – Trưởng Khoa: 01

     – Phó Trưởng khoa: 02

     – Bộ môn: 02 (Bộ môn Tiếng Anh Tổng quát, Bộ môn Tiếng Anh Thương mại).

     – Giảng viên: 17

     – Chuyên viên văn phòng: 01.

   2. Nhân sự

STT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Hoàng Quế Tiến sĩ Trưởng khoa
2 Đoàn Viết Khôi Thạc sĩ Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Anh Tài Thạc sĩ Phó trưởng khoa
4 Nguyễn Thanh Trúc Thạc sĩ Phụ trách Bộ môn
Tiếng Anh Tổng Quát
5 Nguyễn Ngọc Vũ Thạc sĩ Phụ trách Bộ môn
Tiếng Anh Thương mại
6 Trần Ngọc Trí Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
7 Phạm Ngọc Kiều Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
8 Thái Hoàng Mỹ Lộc Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
9 Lưu Thị Trúc Ly Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
10 Nguyễn Thị Xuân Trang Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
11 Phan Ánh Xuân Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
12 Trịnh Minh Lý Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
13 Phạm Trung Nghĩa Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
14 Phạm Thị Hồng Nhung Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
15 Phạm Thị Ngọc Điệp Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
16 Lạc Minh Thư Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Anh
17 Đào Công Hiệp Thạc sĩ Giảng viên Tiếng Trung
18 Nguyễn Bùi Phương Thảo Cao học Trợ giảng Tiếng Anh
19  Trần Thị Minh Cử nhân Trợ lý Trưởng Khoa

Tập thể CB-GV-SV khoa Ngoại ngữ

       III. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

       1. CHỨC NĂNG

      1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ;

       2. Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan

      3. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu theo định hướng phát triển của nhà trường, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong Trường;

      4. Phụ trách giảng dạy chương trình ngoại ngữ cho sinh viên của Trường.

      2. NHIỆM VỤ

      1.Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện Khoa theo mục tiêu chung của Trường. Tham mưu đề xuất hướng và biện pháp phát triển ngành nghề, quy mô và chất lượng đào tạo, mục tiêu, chương trình đào tạo trình Ban Giám hiệu;

       2. Xây dựng chương trình đào tạo của Khoa trong cả khóa học cũng như trong từng học kỳ. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành theo hướng nâng cao chất lượng, phù hợp với sự phát triển của xã hội, theo kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

       3. Tổ chức hoạt động sinh hoạt khoa học, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức Khoa học, doanh nghiệp, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh trong đời sống xã hội.

       4. Phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong quá trình đào tạo theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       5. Tổ chức biên soạn chương trình, quản lý đề cương, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học, cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy.

       6. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

       7. Quản lý, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và NCKH, ứng dụng khoa học kỹ thuật của trường liên quan tới chuyên môn của Khoa.

      8. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và tham gia các hội thảo chuyên ngành, thực hiện các đề tài khoa học các cấp bên trong, ngoài trường và hướng dẫn sinh viên bước đầu nghiên cứu khoa học.

     9. Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các Tổ Bộ môn thuộc Khoa, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các Tổ Bộ môn.

     10. Triển khai thực hiện các văn bản, chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

     11. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê về hoạt động đào tạo, NCKH để báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên.

    12. Chịu trách nhiệm mời giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia hội đồng khoa học của Khoa, hướng dẫn khóa luận.

    13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư thuộc quyền Khoa quản lý; Chủ động lập kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, phòng Lab.

     14. Lưu trữ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.

     15. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh.

     16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trường.

    IV. CÁC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

Sinh viên thực hành môn nghe trong phòng Lab

Lễ phát bằng tốt nghiệp

Giảng viên tiếng Anh chương trình Fulbright

Hồ Anh Thơ – Phát thanh viên đài truyền hình Vĩnh Long (Sinh viên ngành Anh Văn khóa 2)

Khoa Ngoại ngữ đón tiếp Lãnh sự quán Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại trường

Giảng viên khoa Ngoại ngữ tham dự tập huấn với Lãnh sự quán Hoa Kỳ

* Đề cương chi tiết học phần ngành Ngôn ngữ Anh khóa 19:

* Bảng mô tả Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh:

* Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh: