Khoa Khoa học Sức khỏe

     1. Sứ mạng của các nhà cái uy tín expert

      Trường đại học Cửu Long (ĐHCL) là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng ứng dụng, có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ từ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho đất nước và hội nhập quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, văn hóa trong khu vực ĐBSCL và toàn quốc.

     2. Tầm nhìn

    Tầm nhìn chiến lược “Phát triển Trường ĐHCL đến 2025 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực. Đến năm 2030 trở thành trường có vị thế trong cả nước và khu vực Đông nam Á”.

     3. Giá trị cốt lõi: “Đạo đức – Tri thức – Dân tộc – Hội nhập

     4. Triết lý giáo dục: “ Toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

      5. Tổ chức của Khoa Khoa học Sức Khỏe

STT

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

Vương Bảo Thy

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

2

Lê Ngọc Của Tiến sĩ Cố vấn Trưởng khoa

3

Trần Thị Hạnh Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa

4

Nguyễn Thị Cẩm Hồng Thạc sĩ. BS Phó Trưởng Khoa

5

Bùi Thị Hằng Thạc sĩ Trợ lý Trưởng khoa

6

Nguyễn Văn Vĩnh BS. CK I Phó BM Xét nghiệm

7

Trương Hoài Phong Thạc sĩ Phó BM Dinh dưỡng

8

Bùi Văn My Tin Thạc sĩ Giảng viên

9

Phan Ngọc Thùy Ngân Thạc sĩ Giảng viên

10

Nguyễn Hồng Thanh Thạc sĩ Giảng viên

11

Huỳnh Văn Huyện Cử nhân Giảng viên

12

Nguyễn Cẩm Duyên Cử nhân Giảng viên

13

Sơn Thị Tiến Cử nhân Giảng viên

14

Ngô Huỳnh Thúy Duy Cử nhân Giảng viên

15

Trần Lĩnh Sơn Cử nhân Giảng viên

16

Nguyễn Thị Thảo Sương Cử nhân Chuyên viên

 

Một số hình ảnh khoa

Họp mặt 20-11

 Hội Thảo xây dựng chuẩn đầu ra cho Sinh viên

Sinh viên CHDC Nhân dân Lào đang học tập tại Khoa

Giờ học thực hành của sinh viên

Sinh viên chụp ảnh Lưu niệm khi kết thúc môn học

Nguồn: Khoa Khoa học sức khỏe