Khoa Cơ bản

I. Nhân sự

STT Họ & tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1  Nguyễn Cao Đạt   Thạc sĩ  Phụ trách khoa
2  Nguyễn Quốc Huy   Thạc sĩ  Phó trưởng khoa
3  Trương Công Sơn  Cử nhân  Trưởng bộ môn Giáo dục QP – TC
4  Trần Thị Ngọc Tuyết  Thạc sĩ  Giảng viên
5  Lê Thị Hồng Hà   Thạc sĩ  Giảng viên
6  Bùi Bình Thuận   Thạc sĩ  Giảng viên
7  Trần Tuấn Hải   Thạc sĩ  Giảng viên
8  Nguyễn Thanh Thế   Cử nhân  Giảng viên
9  Lê Thành Hiếu   Thạc sĩ  Chuyên viên

II. Chức năng, nhiệm vụChịu trách nhiệm giảng dạy các môn học đại cương, khoa học Mác Lê-Nin, Tư tưởng HCM, Giáo dục thể chất và An ninh Quốc phòng cho sinh viên toàn trường; tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao vững vàn về chuyên môn phẩm chất đạo phong cách nhà giáo góp phần đưa các nhà cái uy tín expert phát triển.

III.  BỘ MÔNBộ môn Toán – tin ứng dụng, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực toán, lý và tâm lý học, nhân sự của bộ môn bao gồm:

STT Họ và tên Học hàm học vị Ghi chú
1  Nguyễn Quốc Huy  Thạc sĩ  Trưởng bộ môn
2  Nguyễn Cao Đạt  Thạc sĩ
3  Trần Thị Ngọc Tuyết  Thạc sĩ
4  Lê Thành Hiếu  Thạc sĩ

Bộ môn giáo dục Quốc phòng – thể chất chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất, an ninh và quốc phòng cho sinh viên toàn trường, nhân sự của bộ môn bao gồm:

STT Họ và tên Học hàm học vị Ghi chú
1  Trương Công Sơn   Cử nhân Trưởng bộ môn
2  Bùi Bình Thuận   Thạc sĩ
3  Trần Tuấn Hải   Thạc sĩ
4  Nguyễn Thanh Thế   Cử nhân

Bộ môn Lý luận chính trị, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực chính trị và một số môn như Luật đại cương; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhân sự của bộ môn bao gồm:

STT Họ và tên Học hàm học vị Ghi chú
1  Lê Thị Hồng Hà  Thạc sĩ
2  Hồ Thị Quốc Hồng  Thạc sĩ

Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Họp Khoa Cơ Bản

Họp Hội đồng khoa học Khoa Cơ Bản

Nguồn: Khoa Cơ Bản