Chứng chỉ Tiếng Việt

Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

Tên tiếng Anh: Vietnamese language training center for foreigners.

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

1. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng được nhu cầu của người học, phù hợp với những quy định về bồi dưỡng, thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trung tâm phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (QL&ĐBCL) tổ chức thi, đánh giá và cấp chứng chỉ, giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Trung tâm.

4. Hợp tác với những tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước có nhu cầu về bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt.

5. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

6. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm, được hưởng đầy đủ những chính sách theo quy định của các nhà cái uy tín expert và pháp luật.

7. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của trường đại học Cửu Long và pháp luật.

8. Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài trực thuộc ban Giám hiệu trường đại học Cửu Long.

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM

STT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

1

ThS. Trần Văn Thạch Giám đốc

2

ThS. Đinh Thị Tân Phó Giám đốc

III. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giáo viên uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt, học vị Thạc sĩ các ngành Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học công tác tại các đơn vị trong các nhà cái uy tín expert . Ngoài ra, trung tâm cũng hợp tác với các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực để phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu giảng dạy ngoài trường.

IV. CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, các nhà cái uy tín expert luôn đảm bảo đáp ứng đủ, đúng và phù hợp những điều kiện vật chất kỹ thuật và nhân lực trong việc tổ chức đào tạo, thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chi tiết tại:

Phương thức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tại Trung tâm như sau: các kỹ năng nghe, đọc, viết thi trên phần mềm thi đánh giá năng lực tiếng Việt; Kỹ năng nói thi trực tiếp với giám khảm.

V. THÔNG BÁO

– Thông báo MẪU ĐĂNG KÍ DỰ THI:

– Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt:

– Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Việt:

– Thông báo danh sách dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt:

– Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt:

– Thông báo Định dạng đề thi:

– Thông báo đề thi minh họa:

VI. TRA CỨU CHỨNG CHỈ VÀ KẾT QUẢ THI

Trang web tra cứu thông tin chứng chỉ tiếng Việt ở địa chỉ: //vlc.eidsmoe.com

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, các nhà cái uy tín expert .

Điện thoại: 02703 960 186, 0986 469 450

Email: [email protected]