CĐCS các nhà cái uy tín expert dẫn đầu Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh năm 2023

    Sáng ngày 14/12, tại các nhà cái uy tín expert Cụm thi đua các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long đển và chỉ đạo Hội nghị.

    Kết quả hoạt động năm 2023, Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh thực hiện đạt 09 nhiệm vụ trọng tâm. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động và thực hiện tốt các hoạt động xã hội. Về phong trào thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong năm phát triển  150 đoàn viên. Về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn, có 05 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 20%), có 18 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 72%), có 01 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 4%), có 01 đơn vị không xếp loại (chiếm tỷ lệ 4%, do hoạt động cầm chừng, đang củng cố. Công đoàn cơ sở giới thiệu 75 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp Đảng được 45 đồng chí…

Quang cảnh Hội nghị

    Trong năm 2024, Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác Nữ công. Công tác kiểm tra, giám sát và tài chính Công đoàn

    Năm 2023, Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có 25 đơn vị hoạt động ở các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, tư vấn, dịch vụ,…Kết quả bình xét thi đua năm 2023, CĐCS các nhà cái uy tín expert dẫn đầu Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dô