Ban Quản lý Ký túc xá

I. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Địa chỉ: các nhà cái uy tín expert , Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.960 678

Email: [email protected]

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý LHS-SV nội trú trong Nhà trường để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện và các nhu cầu chính đáng của LHS-SV:

– Tiếp nhận LHS-SV vào ở nội trú;

– Quản lý LHS-SV nội trú;

– Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu nội trú;

– Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho LHS-SV nội trú.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý Ký túc xá của Nhà trường.

2.2. Phân công cán bộ trực trong khu nội trú 24/24 giờ trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra.

2.3. Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các sinh hoạt của LHS-SV trong Ký túc xá:

– Phổ biến các quy định của Bộ GD&ĐT và nội quy của Nhà trường về công tác LHS-SV nội trú.

– Xem xét, ký hợp đồng sắp xếp chỗ ở nội trú với LHS-SV.

– Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho LHS-SV ở nội trú với công an xã theo quy định. Quản lý hồ sơ và làm Thẻ nội trú cho LHS-SV nội trú.

– Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi LHS-SV nội trú theo quy định. Cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của LHS-SV nội trú.

– Tổ chức các hoạt động tự quản của LHS-SV nội trú.

– Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các dãy, các phòng trong khu nội trú về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan.

2.4. Phối hợp với Phòng Quản lý Thiết bị – Tài sản định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sữa chữa, tu bổ phòng ở, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tiện nghi phục vụ cho nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập ở Ký túc xá.

2.5. Phối hợp với Đội PCCC-CNCH và các đơn vị chức năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ và kiểm tra thường xuyên trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại Ký túc xá.

2.6. Phối hợp với bảo vệ, các đơn vị chức năng của Trường và công an, chính quyền đại phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn khu nội trú.

2.7. Phối hợp với Phòng TC-HC, các đoàn thể tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh ở Ký túc xá. Phối hợp với Phòng CTCT-SV (bộ phận y tế) định kỳ phun thuốc phòng dịch bệnh đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu nội trú; hỗ trợ đưa LHS-SV bị bệnh đi các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh.

2.8. Phối hợp với Phòng CTCT-SV và các đoàn thể tổ chức các hoạt động rèn luyện cho LHS-SV trong Ký túc xá.

2.9. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, các hoạt động dịch vụ cho LHS-SV nội trú: phòng tự học, đọc sách, báo, xem tivi, sinh hoạt VHVN, giữ xe, giặt giũ,… (có xây dựng quy định cụ thể về các hoạt động dịch vụ để phục vụ LHS-SV).

2.10. Thực hiện việc phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Ban Quản lý Ký túc xá và từng cá nhân trong Ban Quản lý Ký túc xá theo quy định.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Trường phân công.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  1. Sơ đồ tổ chức

 2. Phân công trách nhiệm

2.1. Mai Thành Tâm – Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá

Phụ trách chung;

Tổ chức tiếp nhận LHS-SV vào ở nội trú, thu phí Ký túc xá (đối tượng LHS-SV sau đại học, Đại học hệ VLVH, ở nội trú không thường xuyên);

Quản lý nam LHS-SV ở nội trú (giáo dục nề nếp, ANTT, PCCC, chăm lo đời sống,…).

Phụ trách chính trị tư tưởng và an toàn trật tự của Ký túc xá;

Quản lý nhà xe Ký túc xá và các hoạt động hỗ trợ, các hoạt động dịch vụ phục vụ LHS-SV.

Phối hợp với Phòng Quản lý thiết bị – Tài sản kiểm kê, theo dõi toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị, tiện nghi của Ký túc xá; lập kế hoạch, đề xuất sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, trang bị mới phòng ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi trong Ký túc xá.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2.2. Thái Thị Hiền – Phó Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá:

Phụ trách các công việc hành chính văn phòng;

Tổ chức tiếp nhận LHS-SV vào ở nội trú và thu phí Ký túc xá (đối tượng LHS-SV hệ chính quy, ở nội trú thường xuyên);

Thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho LHS-SV ở nội trú;

Làm Sổ theo dõi quản lý LHS-SV nội trú;

Làm Thẻ nội trú cho LHS-SV ở Ký túc xá;

Quản lý nữ LHS-SV ở nội trú (giáo dục nề nếp, ANTT, PCCC, chăm lo đời sống,…);

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và của Trưởng BQL KTX.

  1. Các chuyên viên, nhân viên
  2. Quy định về việc phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Ban Quản lý Ký túc xá và từng cá nhân trong Ban Quản lý Ký túc xá theo quy định của Nhà trường

4.1. Trách nhiệm giải trình

            Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên KTX thực hiện đầy đủ các quy định, các yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình, của KTX đến Ban Giám hiệu.

4.2. Nội dung giải trình

            Thông qua kế hoạch từng tuần, từng tháng, từng quý,… để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của KTX, của từng cá nhân theo quy định của Trường; chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về các hoạt động của KTX và cá nhân.

4.3. Thời gian giải trình

            Theo quy định từng tuần, từng tháng, từng quý,…hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Quản lý KTX, của Ban Giám hiệu.

4.4. Hình thức xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ

            Xử lý theo quy chế, quy định của Ban Quản lý KTX, của Nhà trường, cụ thể là không xét thi đua, chậm nâng bậc lương, không được chi phúc lợi của Nhà trường, bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo,…

Nguồn: Ban Quản lý Ký túc xá